Nieuws

Eoly Energy en het Centre for Renewable Energy Sources and Saving hebben een MOU ondertekend tijdens het staatsbezoek aan de Helleense Republiek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

Tijdens het staatsbezoek aan de Helleense Republiek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen is op 3 mei 2022 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen Eoly Energy en het Centrum voor Hernieuwbare Energiebronnen en -Besparing (CRES).De overeenkomst werd ondertekend door Dr. Spyridon Economou, voorzitter van CRES en de heer Stephan Windels, CEO van EOLY Energy.Het Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), het nationale instituut voor hernieuwbare energie in Griekenland, en de Belgische ontwikkelaar en investeerder van hernieuwbare energie EOLY Energy (onderdeel van VIRYA ENERGY), komen overeen om binnen hun institutionele en zakelijke juridische kader samen te werken aan innovatieve projecten voor hernieuwbare energie in Griekenland. Dit partnerschap heeft tot doel de samenwerking te versterken door middel van gezamenlijke activiteiten in Griekenland, kennis met betrekking tot hernieuwbare energie te bevorderen en concrete initiatieven mede te ontwikkelen met de medewerking van goed ervaren personeel dat werkzaam is op het gebied van wind-, PV- en waterstoftechnologieën.

CRES staat onder toezicht van het ministerie van Milieu en Energie. Het hoofddoel van het CRES is het onderzoek naar en de bevordering van toepassingen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen/rationeel gebruik van energie en energie-efficiëntie op nationaal en internationaal niveau, alsmede de ondersteuning van daarmee verband houdende activiteiten, rekening houdend met de beginselen van duurzame ontwikkeling. CRES is zowel in Griekenland als internationaal dynamisch aanwezig, neemt deel aan innovatieve onderzoeksprojecten en ondersteunt de Griekse regering, de Europese Commissie en niet-Europese landen bij de uitvoering van groene energie- en energie-efficiëntieprojecten.

VIRYA ENERGY is een Belgisch duurzaam energiebedrijf dat actief is in de ontwikkeling, de bouw, de financiering en de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen en zich toespitst op “Fit-for-Purpose” energieoplossingen. VIRYA ENERGY is vastbesloten om wereldwijd de capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie verder te ontwikkelen. VIRYA ENERGY en haar dochterondernemingen Eoly Energy, Parkwind en Eurowatt bezitten en exploiteren meer dan 1 GW aan groene capaciteit en zijn actief in talrijke groene waterstofinitiatieven.

In het licht van wederzijdse ontmoetingen, contacten en besprekingen tussen de vertegenwoordigers van beide organisaties, werd tussen beide partijen overeengekomen om samen te werken door middel van:

1. Ontwikkeling van innoverende projecten op het gebied van hernieuwbare energie, zoals de koolstofvrije maritieme brandstoffen zoals waterstof.
2. Europese oproepen voor onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de Green Deal en de energietransitie.
3. De energie autonome geïsoleerde gemeenschappen, die innovatieve energieopslag en smart grid technologieën incorporeren.

CRES en Eoly Energy geloven sterk in hun aanstaande samenwerking om waarde te creëren voor beide partijen en de maatschappij door middel van innovatieve projecten, met het oog op duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

Perscontacten

CRES: Mevr. Athina Paralika

VIRYA ENERGY: Vedran Horvath

Eoly Energy: Pauline Dijon

Gerelateerde artikelen
Nieuws
#nieuws#Waterstof

Eoly Energy en ENGIE ontwikkelen groen windproject langs de E40 in Affligem

De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 6.200 gezinnen en leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar.

Nieuws
#nieuws#Waterstof

We introduceren de eerste groene waterstof taxi in Brussel

Op vrijdag 16 september nemen Virya en Taxis Verts de eerste groene waterstoftaxi in Brussel in gebruik, in het kader van een eenjarig proefproject.

Blog
#Eoly Coöperatie#Windenergie

De inwoners van Lessen, Silly en At worden uitgenodigd om te investeren in lokale groene energie