Nieuws

Eoly Energy en ENGIE ontwikkelen groen windproject langs de E40 in Affligem

Project met respect voor omgeving en omwonenden

Affligem, 7 december 2022 – Eoly Energy en ENGIE plannen de bouw van 2 windturbines, langsheen de E40 in Affligem. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 6.200 gezinnen en leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Zo draagt dit bij aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly Energy en ENGIE willen de omwonenden zo goed mogelijk betrekken bij het project. Via CoGreen, de coöperatieve vennootschap van ENGIE, kunnen ze bovendien investeren in de windturbines.

Weloverwogen keuze van locatie

De twee windturbines worden ingeplant op landbouwgronden, respectievelijk langsheen Ten Bos en Zwarteberg, op een open akker parallel met de autosnelweg E40. De twee locaties hebben weinig bewoning in de directe omgeving en bevinden zich op ruime afstand van woongebied. De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt.

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd

De Vlarem-regelgeving heeft een toegestane hoeveelheidslagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly Energy en ENGIE investeren extra in hun turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw continu monitort en alle stilstanden logt. Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat aan de normen voldaan wordt, en kan de slagschaduw tot een minimum beperkt worden.

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ‘s nachts respecteren, dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving.

Samen de CO₂-uitstoot terugdringen met meer groene windenergie

De opgewekte groene stroom van de windturbines, die rechtstreeks op het openbaar net wordt geïnjecteerd, zal leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Dit is een stap in de goede richting voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, die in nauw overleg met de lokale gemeenschap wordt gezet.

De ontwikkelaars bieden bovendien de mogelijkheid aan de omwonenden om te participeren in het project, via de coöperatieve vennootschap van ENGIE, CoGreen.

Geïnteresseerde omwonenden kunnen met al hun vragen terecht op de projectwebsite of bij de experten van Eoly Energy en ENGIE.

Twee ontwikkelaars met één gemeenschappelijk klimaatdoel

Beide ontwikkelaars stellen voor dit windproject hun expertise en ervaring ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. Eoly Energy, een groene energieproducent met een sterke focus op waterstof, zonne- en windenergie, is onderdeel van Virya Energy. Eoly Energy baat als groene energieproducent in België op dit moment 21 windturbines op land uit. Op die manier wil Eoly Energy een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

ENGIE is een toonaangevende wereldwijde speler voor koolstofarme energie en diensten en tevens de grootste groene stroomproducent van België. Het huidige productiepark van ENGIE in ons land bestaat uit meer dan 200 windturbines, goed voor meer dan 500 MW aan onshore windenergie. Een capaciteit die ENGIE wil verdubbelen tegen 2030, tot 1000 MW.

Meer info: info@eoly-energy.com en renewableadministration@engie.com

Gerelateerde artikelen
Nieuws

Eoly Energy en het Centre for Renewable Energy Sources and Saving hebben een MOU ondertekend tijdens het staatsbezoek aan de Helleense Republiek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

Blog
#Eoly Coöperatie#Windenergie

De inwoners van Lessen, Silly en At worden uitgenodigd om te investeren in lokale groene energie

Nieuws
#nieuws#Waterstof

Hyoffwind gaat in zee met John Cockerill en Besix voor de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge