Blog, Nieuws

De inwoners van Lessen, Silly en At worden uitgenodigd om te investeren in lokale groene energie

De werkzaamheden voor het nieuwe windmolenpark van Eoly Energy in Lessines-Silly (5 windturbines) zijn begonnen.
Eoly Cooperatie wordt eigenaar van één van de turbines en zal vanaf 1 april een kapitaalsophaling organiseren. Zoals gebruikelijk biedt Eoly Cooperatie buurtbewoners voorrang bij inschrijving gedurende (1) maand. Voor dit windmolenpark betekent dat de bewoners van Lessen, Silly & At. Vanaf 1 mei zal de kapitaalophaling openstaan voor het grote publiek.

Er zullen informatievergaderingen worden georganiseerd om de details van deze deelneming toe te lichten. De vorige deelname heeft veel mensen overtuigd.

Het is niet de eerste keer dat Eoly Cooperatie kapitaal aantrekt. In 2017 hebben ongeveer 1 200 coöperanten geïnvesteerd in een windturbine in Halle en in 2020 hebben meer dan 1 100 nieuwe coöperanten zich aansluiten bij het project in Rebaix. Op die manier nemen zij deel aan de energietransitie van morgen.  In ruil daarvoor hebben zij medezeggenschap in de jaarlijkse algemene vergadering en delen zij in de winst van de windturbines.

Informatiebijeenkomsten voor omwonenden
Om alle belangstellenden te informeren zal er op 1 april 2022 vanaf 17.30 uur in Hotel Horizon in Ath een persoonlijke informatievergadering worden gehouden.

Op 4 april zal een digitale sessie worden georganiseerd. Het doel is om het concept en de voordelen van de samenwerking en de bijzonderheden van dit project en deze kapitaalophaling toe te lichten.

Interesse? Schrijf u in vóór 27 maart 2022 op https://eoly-energy.com/fr/lessines-silly/ of telefonisch op 02 388 01 20, om uw aanwezigheid te bevestigen of om de link naar de digitale sessie te ontvangen.

Over het project van Ollignies

De eerste windturbine is operationeel sinds december 2016. Het bevoorraadt rechtstreeks het distributiecentrum van de Groep Colruyt. Met de overige 5 windturbines in aanbouw zullen wij ongeveer 20.000 MWh meer per jaar produceren.

Over Eoly Coöperatie
Eoly Coöperatie is opgericht in 2016. Eoly Coöperatie werkt nauw samen met Eoly Energy bij de bouw en de exploitatie van de windturbines en investeert zo samen in windenergieprojecten in België. Omwonenden worden in de eerste plaats uitgenodigd om mee te werken. Het gaat hier niet om een financieel model, maar om een directe deelname aan de projecten.

Over Eoly Energy
Eoly Energy is een producent van hernieuwbare energie. Wij investeren al sinds 1999 in windenergieprojecten op het vasteland. De eerste projecten werden gerealiseerd binnen de Groep Colruyt. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet alleen belangrijk is te investeren in duurzame productiecapaciteit, maar ook in manieren om zoveel mogelijk duurzame energie in het energiesysteem te houden. Daarom heeft Eoly Energy sinds 2010 expertise ontwikkeld in waterstoftechnologie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij binnen een generatie al onze energie uit hernieuwbare bronnen zullen kunnen halen.

Gerelateerde artikelen
Nieuws
#nieuws#Waterstof

Eoly Energy en ENGIE ontwikkelen groen windproject langs de E40 in Affligem

De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 6.200 gezinnen en leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar.

Nieuws

Eoly Energy en het Centre for Renewable Energy Sources and Saving hebben een MOU ondertekend tijdens het staatsbezoek aan de Helleense Republiek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

Nieuws
#nieuws#Waterstof

Hyoffwind gaat in zee met John Cockerill en Besix voor de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge