Windpark Rebaix

Eoly Coöperatie cv

Eoly Coöperatie cv is opgericht in januari 2016 en werd erkend in april 2016 door de Nationale Raad voor Coöperaties. Deze erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

Eoly Coöperatie stelt windturbineprojecten open voor participatie: Beslis je om mee te investeren? Dan help je zo de energievoorziening in ons land te verduurzamen. Nadat de vergunningen van een nieuw windturbineproject verkregen zijn, kunnen eerst buurtbewoners een aandeel van de Coöperatie kopen. Daarna wordt de kapitaalophaling opengesteld voor alle andere geïnteresseerden. De coöperatie investeert vervolgens het verzamelde bedrag in een windturbine.

Eoly Coöperatie en Eoly Energy
Eoly Energy zorgt voor de nodige studies, voorbereidingen en de bouw van de windparken. Op die manier wordt het risico en de voorgaande financiering van de ontwikkeling door Eoly Energy gedragen. Eens de vergunningen er zijn, start de bouw van het windpark. Eoly Coöperatie wordt daarna eigenaar van een turbine.

Algemene vergadering Eoly Coöperatie

0
windturbines
1000
MWh/jaar
1000
ton CO2 reductie/jaar
0
Coöperanten
1000
Aandelen

De voordelen

In een windenergieproject stappen, heeft meer impact dan je denkt. Je mobiliseert namelijk anderen om hetzelfde te doen en brengt zo je hele buurt in beweging. Samen ga je voor een schoner, ambitieuzer en groener energienetwerk. Als omwonende krijg je als eerste de kans om je aan te sluiten. Eoly Coöperatie geeft namelijk prioriteit aan de inwoners van de gemeente waar het project zich bevindt..

Aangezien je direct participeert, word je rechtstreeks mede-eigenaar van de windturbine en heb je recht op een eventueel dividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6 % op jaarbasis per aandeel bedragen. In de laatste jaren was dit bij ons 5,50%. Of dit in de toekomst hetzelfde zal zijn kunnen we echter niet beloven.

Ook krijg je medezeggenschap in de algemene vergadering en je krijgt jaarlijks de mogelijkheid om uit de coöperatie te stappen, waarbij je recht hebt op de boekhoudkundige waarde van je aandeel (het ‘scheidingsaandeel’).  

Eoly Coöperatie kan steunen op Eoly Energy dat de risico’s van de ontwikkeling van de windturbines draagt. Eoly Energy heeft namelijk de expertise en de middelen om projecten in goede banen te leiden. Een kapitaalophaling wordt pas georganiseerd nadat een project effectief klaar is om te bouwen. Bovendien worden opbrengsten en kosten van de turbines in een windpark over alle turbines gedeeld. Zo blijven de risico’s voor jou als mede-eigenaar minimaal. 

Als coöperant investeer je in een betere toekomst voor iedereen. Je bouwt mee aan een groen, duurzaam energielandschap waar we allemaal beter van worden, want je draagt je steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, en je steunt daarbij een lokale energieproducent.  

Raad van Bestuur

DSC_9536-Edit

Piet Colruyt

Voorzitter

A-bestuurder Pieter Marinus

Pieter Marinus

Anca

Anca Sarbovan

DSC_9477-Edit

Peter De Bonte

Kristof

Kristof De Roeck

A-bestuurder Charlotte Van Rompaey

Charlotte Van Rompaey

Halle

Het windpark Halle telt in totaal 5 windturbines.

De allereerste windturbine, die ondertussen al is ontmanteld, werd gebouwd in 1999.

In 2014 werden er twee nieuwe windturbines geplaatst en in 2017 kwamen er nog eens 3 bij, waaronder 1 voor Eoly Coöperatie.

Wat maakt dat het verhaal van Eoly Coöperatie hier ook begon! 

Rebaix

Sinds begin 2021 is het Eoly-windpark in Rebaix officieel up and running. Dat bevestigen de veelbelovende cijfers uit het Henegouwse.
De opwekker van deze groene elektriciteit? De windturbine van het type VESTAS V117-3.45 MW met een totale hoogte van 150 meter en een rotordiameter van 117 meter.

Aandeelhoudersinformatie

2021

Notulen AV Eoly Coöperatie

2021

Jaarverslag Eoly Coöperatie

2021

Statuten Eoly Coöperatie

2021

Huishoudelijk reglement Eoly Coöperatie

2021

Informatienota over de aanbieding van B-aandelen door Eoly Coöperatie CV

Benieuwd naar alle projecten?

Eoly Coöperatie werkt voor de bouw en exploitatie van windturbines nauw samen met Eoly Energy.   

Vragen?

  Voornaam*
  Naam*
  Bedrijf
  E-mail*
  Telefoon*
  Stad / gemeente
  Land
  Onderwerp
  Je vraag*