Windenergie

Windenergie

Met Eoly Energy beheren we 21 eigen windturbines verspreid over Vlaanderen en Wallonië, waarvan 3 van Eoly Coöperatie. Samen produceren ze meer dan 118.000 MWh per jaar, genoeg om meer dan 32.300 gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien. Daarmee sparen we meer dan 53.000 ton CO2 uit en zorgen we voor een beter klimaat.

In één generatie willen we al onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Doe je mee?

0
windturbines
1000
MWh/jaar
1000
ton CO2 reductie/jaar

De voordelen

Wind is een onuitputtelijke bron van energie, hier bij ons. We hebben geen uranium, kolen of olie uit verafgelegen gebieden nodig. Dat maakt ons onafhankelijk van het buitenland en de schommelingen op de internationale energiemarkt. De wind oogsten we hier. 
Windturbines hebben een lange levensduur van 20 tot 25 jaar en kunnen dus gedurende vele jaren stroom produceren.
Windenergie is de meest groene hernieuwbare energie. Bijna geen enkel andere energietechnologie heeft zo’n lage CO2 voetafdruk over zijn hele levenscyclus. Willen we werk maken van de klimaatdoelstellingen? Dan moeten we ook inzetten op windenergie. 
Eoly_Beeld_3

Wil je zelf een stukje windturbine?

Steun een positieve ontwikkeling via Eoly Coöperatie.
Als coöperant kan je aandelen kopen wanneer er een project door Eoly Coöperatie wordt opengesteld. Zo word je automatisch mede-eigenaar van alle coöperatieve windturbines.

En, je deelt mee in de opbrengst van deze windenergie.

Steeds op zoek naar geschikte locaties

Heb je een vrijliggend terrein in landbouw- of industriegebied of een heel groot dak boven een industrieel pand waar nu niets op gebeurt? Misschien is het de ideale plek voor een windturbine of zonnepanelen. Zo kan je letterlijk meebouwen aan het energielandschap voor de toekomstige generaties. Geef ons een seintje en wij zullen je aanbod vrijblijvend onderzoeken.
Eoly_Verkoop