Neen. De Vlaamse overheid bepaalt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen randvoorwaarden voor alle ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven, dus ook voor windparken. Deze regels zijn niet bindend maar voor de vergunning moeten ontwikkelaars voldoen aan de normen en regels vastgelegd in het Vlarem (Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) en een Vlaamse omzendbrief. Het ruimtelijk beleidskader van Wallonië kan je hier raadplegen.