De inwoners van Lessen, Silly en At worden uitgenodigd om te investeren in lokale groene energie

De bouw van de nieuwe windturbines in Ollignies is in volle gang. Eoly Coöperatie start de kapitaalophaling en nodigt de inwoners van Ollignies uit om mede-aandeelhouders te worden van één van de 5 windturbines in Ollignies.

De werkzaamheden voor het nieuwe windmolenpark van Eoly Energy in Lessines-Silly (5 windturbines) zijn begonnen.
Eoly Cooperatie wordt eigenaar van één van de turbines en zal vanaf 1 april een kapitaalsophaling organiseren. Zoals gebruikelijk biedt Eoly Cooperatie buurtbewoners voorrang bij inschrijving gedurende (1) maand. Voor dit windmolenpark betekent dat de bewoners van Lessen, Silly & At. Vanaf 1 mei zal de kapitaalophaling openstaan voor het grote publiek.

Er zullen informatievergaderingen worden georganiseerd om de details van deze deelneming toe te lichten. De vorige deelname heeft veel mensen overtuigd.

Het is niet de eerste keer dat Eoly Cooperatie kapitaal aantrekt. In 2017 hebben ongeveer 1 200 coöperanten geïnvesteerd in een windturbine in Halle en in 2020 hebben meer dan 1 100 nieuwe coöperanten zich aansluiten bij het project in Rebaix. Op die manier nemen zij deel aan de energietransitie van morgen.  In ruil daarvoor hebben zij medezeggenschap in de jaarlijkse algemene vergadering en delen zij in de winst van de windturbines.

Informatiebijeenkomsten voor omwonenden
Om alle belangstellenden te informeren zal er op 1 april 2022 vanaf 17.30 uur in Hotel Horizon in Ath een persoonlijke informatievergadering worden gehouden.

Op 4 april zal een digitale sessie worden georganiseerd. Het doel is om het concept en de voordelen van de samenwerking en de bijzonderheden van dit project en deze kapitaalophaling toe te lichten.

Interesse? Schrijf u in vóór 27 maart 2022 op https://eoly-energy.com/fr/lessines-silly/ of telefonisch op 02 388 01 20, om uw aanwezigheid te bevestigen of om de link naar de digitale sessie te ontvangen.

Over het project van Ollignies

De eerste windturbine is operationeel sinds december 2016. Het bevoorraadt rechtstreeks het distributiecentrum van de Groep Colruyt. Met de overige 5 windturbines in aanbouw zullen wij ongeveer 20.000 MWh meer per jaar produceren.

Over Eoly Coöperatie
Eoly Coöperatie is opgericht in 2016. Eoly Coöperatie werkt nauw samen met Eoly Energy bij de bouw en de exploitatie van de windturbines en investeert zo samen in windenergieprojecten in België. Omwonenden worden in de eerste plaats uitgenodigd om mee te werken. Het gaat hier niet om een financieel model, maar om een directe deelname aan de projecten.

Over Eoly Energy
Eoly Energy is een producent van hernieuwbare energie. Wij investeren al sinds 1999 in windenergieprojecten op het vasteland. De eerste projecten werden gerealiseerd binnen de Groep Colruyt. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet alleen belangrijk is te investeren in duurzame productiecapaciteit, maar ook in manieren om zoveel mogelijk duurzame energie in het energiesysteem te houden. Daarom heeft Eoly Energy sinds 2010 expertise ontwikkeld in waterstoftechnologie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij binnen een generatie al onze energie uit hernieuwbare bronnen zullen kunnen halen.

Eoly Energy recupereert steenslag Rebaix voor nieuw project in Ollignies

20210520_110402

Begin 2021 finaliseerden we ons windturbinepark in het Henegouwse Rebaix, waar op landbouwterreinen naast de autosnelweg A8-E429 sinds begin dit jaar drie windturbines de nodige kWh aan groene stroom produceren. In plaats van de steenslag die vrijkwam bij de opbouw van het park terug naar de leverancier te sturen, maakten we de duurzame keuze om deze te recupereren in een nieuw project: het windturbinepark in Ollignies. Maar liefst 5148 m³ aan grind werd voor recuperatie naar deze deelgemeente van de Waalse stad Lessen getransporteerd – een korte afstand van 12,8 km die ook een besparing van transportkilometers betekent. Concreet: een bezuiniging van maar liefst 3445 liter brandstof, ofwel 267 autoritten van Brussel naar Parijs en terug met een stadswagen.

 

In september 2021 starten wij in Ollignies met de wegeniswerken en exact een jaar later zullen er vijf turbines mee hun bijdrage leveren aan een schoner en groener energielandschap. De steenslag wordt er gebruikt voor de aanleg van toegangswegen en de bouw van platformen. Een windturbine staat namelijk niet volledig op het land zelf, maar net voorbij een oppervlakte met grind – als platform voor eventuele herstellingswerken aan een van de wieken. Er is voldoende steenslag beschikbaar om twee van de vijf turbines in Ollignies (WT1 en WT2) van zo’n platform te voorzien. Deze twee platformen werden reeds aangelegd. De rest van het grind wordt opgeslagen voor de bouw van de andere platformen en toegangswegen voor de drie turbines ten noorden van de snelweg.

Recuperatie in cijfers

  • Volume: 5148 m³ = 303 vrachtwagens van 17 m³
  • Platformen: 2
  • Afstand voor transport: 12,8 km = 72% aan kilometerbesparing
  • Bespaarde brandstof: 3445 liter = 267 ritten Brussel-Parijs en terug
20210520_110800

Eoly wil klimaatdoelstelling ondersteunen met groen energieproject in Zele

Halle, 27 november 2019 – Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group plant de bouw van een windturbine op de industriezone in Zele. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 2.500 gezinnen en zal zo bijdragen aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly organiseert op donderdag 28 november een informatiemoment waarop omwonenden en geïnteresseerden alle details over het project kunnen vernemen en op een constructieve manier correcte informatie en duidelijkheid kunnen krijgen over aspecten zoals geluid en slagschaduw. Eoly wil, naast de investering in de windturbine te Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio – omwonenden worden uitgenodigd om mee suggesties te doen tijdens de informatieavond.

Keuze van de locatie: midden in industriegebied

Het project is voorzien bij het bedrijf Renika, gelegen aan de Dommekensstraat te Zele. Deze locatie bevindt zich midden in industriegebied met weinig bewoning in de directe omgeving en op ruime afstand van woongebied.

De nieuwe turbine wordt gebundeld met de industriezone en enkele hoogspanningsmasten en sluit aan bij de drie bestaande windturbines. Daarnaast voldoet de gekozen inplanting ook aan de criteria uit de Vlaamse Omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’ en stemt deze overeen met de meest geschikte zones volgens het Windplan van de provincie Oost-Vlaanderen.

De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt.

project-zele

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd

De wet (Vlarem-regelgeving) heeft een bepaald toegestaan volume slagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly investeert extra in haar turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw op een voortdurende manier monitort en alle stilstanden logt. “Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat we de wetgeving ter harte nemen, en wordt slagschaduw tot een minimum beperkt”, geeft Stephan Windels, Business Unit Manager van Eoly aan.

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ’s nachts respecteren – dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving. In woongebied op minder dan 500 meter van industrie bedraagt het geluid ’s nachts maximaal 43 dB(A) en overdag maximaal 48 dB(A).

Tegemoetkomen aan reductie CO2-uitstoot via groene (wind)energie

De verwachte energieproductie van de turbine komt overeen met het jaarlijks verbruik van 2.500 gezinnen. De opgewekte groene stroom zal in eerste instantie ter plaatse door het bedrijf Renika rechtstreeks verbruikt worden. De rest van de stroom zal op het net geïnjecteerd worden.

Eoly is een groene energieproducent en –leverancier, die ook sterk inzet op innovatie en het onderzoek naar alternatieven en nieuwe technieken zoals het gebruik van waterstof. Eoly stelt dan ook zijn expertise en ervaring voor dit energieproject ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. De groene energieproducent en –leverancier baat in België op dit moment 14 windturbines op land uit, naast heel wat zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Op die manier wil Eoly een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

Mee denken over duurzame projecten in de buurt: samen bereiken we meer

Eoly neemt zelf het initiatief om de burgers te informeren over het project en organiseert op 28 november een infomarkt in de parochiezaal in de Van Der Moerenstraat te Zele. Het project wordt er voorgesteld aan de hand van kaarten en fotosimulaties.

Geïnteresseerde en/of bezorgde omwonenden kunnen op deze infomarkt met al hun vragen terecht bij de experten, die op constructieve manier de dialoog willen aangaan. Stephan Windels vult aan: “We vinden het heel belangrijk om de mensen correct en transparant te informeren en zijn steeds bereid om in dialoog te gaan. De experts van Eoly staan daarom klaar om de vragen van de buurtbewoners te beantwoorden. De infomarkt is doorlopend open van 17u tot 20u”.

Eoly wil, naast de investering in de windturbine te Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio (aanleg van wandel- en fietspaden, natuurontwikkeling, aanplanting van bomen en hagen, boomgaard, park, speeltuin…). Het uitwerken van een lespakket over duurzame energie voor de lokale basisscholen behoort ook tot de mogelijkheden.

Op de infomarkt zal er ook een ideeënbus staan waarin buurtbewoners hun creatief idee of voorstel kunnen meegeven, omdat wij geloven dat wij samen meer kunnen bereiken in de strijd tegen de klimaatverandering. “Eoly wil de mensen uit de omgeving op die manier sterker bij het project betrekken en een bijdrage aan de verfraaiing en het meer duurzaam maken van de omgeving leveren. Wij willen graag constructieve voorstellen in dialoog samen uitwerken. Wie suggesties heeft mag deze nu reeds overmaken aan info@eoly-energy.com”, aldus Stephan Windels van Eoly.

infomarkt Herne-2_794

Kapitaalophaling Eoly Coöperatie in Rebaix is een succes

IMG_1568

Vanaf 15 september 2020 konden inwoners van Ath als eersten intekenen. Sinds 15 oktober kon ook het brede publiek intekenen op dit nieuwe project en mee investeren in de energietransitie.

Ruim voor het einde van de voorziene periode, werd al ingetekend op het volledige kapitaal van 4,35 miljoen €. Dit succes sterkt ons in de overtuiging dat meer en meer mensen de ontwikkeling van hernieuwbare energie persoonlijk willen steunen. Een belangrijk maatschappelijk signaal.

Eerdere participatie heeft veel mensen overtuigd

Dit is niet de eerste keer dat Eoly Coöperatie een kapitaalophaling organiseert. In 2017 investeerden maar liefst 1.200 coöperanten in een windturbine in Halle. Zo dragen ze bij aan de verduurzaming van hun omgeving en profiteren ze elk jaar van een eventueel dividend.

20201208_134110