Groene energie

Windpark Achêne (Ciney)

Industriële zones behoren tot de voorkeurslocaties voor windturbines in Wallonië. Met een capaciteit tussen 3,9 en 4,8 megawatt zullen ze ongeveer 30.000 MWh elektriciteit per jaar leveren en 14.000 ton CO2 per jaar besparen.
0
windturbines
180 m
Tiphoogte
0
MW / WINDTURBINE
1 ton
totaal bespaarde CO2 / jaar

Windpark Achêne (Ciney)

Het project van het windmolenpark zal rechtstreeks elektriciteit leveren aan de beschutte werkplaats “V3-Manupal”; samen met de huidige productie van de fotovoltaïsche panelen zal deze extra productie van het windmolenpark V3-Manupal in staat stellen om ongeveer 95% van zijn energieverbruik te dekken met lokale hernieuwbare energie. Dit is een aanzienlijke troef voor de sociaaleconomische verankering van het bedrijf in het industriegebied van Achêne, waardoor mindervaliden de kans krijgen op werk en sociale integratie onder optimale voorwaarden op het gebied van loon, promotie, begeleiding en sociale zekerheid.

Vaak (af)gevraagd

Hoe groen is windenergie? 
Halen we er meer energie uit dan er in de bouw gaat?
Beïnvloedt de windturbine lokale fauna en flora?