Op zonnige dagen werpen de draaiende wieken van een windturbine een bewegende schaduw, de ‘slagschaduw’. Eoly volgt de regelgeving hiervoor nauwgezet op. We brengen vooraf alle woningen in kaart met mogelijke slagschaduw. Vanaf de inwerkingtreding van een turbine wordt de effectieve slagschaduw per woning geregistreerd, tot op de seconde nauwkeurig. In Vlaanderen mag er nooit meer dan 8 uur slagschaduw per jaar zijn en nooit meer dan een half uur per dag. In Wallonië mag ligt het maximum op 30 uur per jaar en een half uur per dag.