De sterkte van het geluid hangt af van het achtergrondgeluid en de windsnelheid. Vandaag de dag zijn windturbines heel wat stiller dan vroeger. Algemeen wordt aangenomen dat op een afstand van 250 tot 300 m er vrijwel geen geluidshinder meer is. Tijdens de opmaak van de vergunning wordt het te verwachten geluidsniveau altijd berekend. In Vlaanderen moet elk project de regionale geluidsnormen respecteren. In Wallonië bestaan er afstandsregels. Heb je vragen over de geluidsimpact op je eigen woning? Neem contact op met ons via info@eoly-energy.com.