Elke coöperant heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit, medezeggenschap op de jaarlijkse algemene vergadering. De coöperant kan onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie.