Met windenergie kies je voor propere, hernieuwbare energie. Dat betekent minder fossiele brandstoffen en dus ook minder vervuilende ontginningspraktijken en luchtverontreiniging. Omdat we de energie lokaal opwekken, maken we ons bovendien onafhankelijk van buitenlandse energiereuzen. De winst blijft hier. En er komen groene jobs bij. Dat alles maakt het een interessante, veilige investering. Meer weten?