Windturbines worden zoveel mogelijk ingeplant op locaties met veel activiteit zoals industriegebieden, havens, autosnelwegen, enz. om de impact op het landschap te minimaliseren. Maar een windturbine vangt natuurlijk meer wind in een open gebied. Om de visuele impact te beperken, worden de windturbines daar gegroepeerd. Wanneer we windturbines plaatsen in meer bewoonde gebieden, gaan we in gesprek met de omwonenden en het stadsbestuur om groene initiatieven in de buurt te steunen.

De verlichting van windturbines heeft natuurlijk ook een impact op het landschap. Die is vaak essentieel omdat ze het vliegverkeer waarschuwt en zo de omwonenden veilig houdt. De overheid beslist of de knipperlichten nodig zijn.