Na 3 tot 8 maanden hebben windturbines op land zoveel energie opgewekt als nodig was voor productie, installatie en recycling. Dat is peanuts vergeleken met de 30 jaar elektriciteit die de turbines opwekken. Hun vermogen neemt ook toe en ze compenseren die energie steeds sneller.