Ja. En wel om drie redenen.

Eén, de windturbine verdient de energie die nodig is om de turbine te maken, vervoeren, installeren en uiteindelijk recycleren terug in enkele maanden. Daarna is alle geproduceerde stroom emissievrij. De windturbine levert dan nog een 30-tal jaar groene stroom.

Twee, alle onderdelen van een windturbine zijn recyclebaar. Er is dus weinig tot geen afval. De wieken die meestal uit glasvezel bestaan, kunnen wel enkel gerecycleerd worden voor laagwaardige toepassingen zoals paaltjes of hulpstof in beton.

Drie, er kan bijna geen enkel andere energietechnologie tippen aan de CO2-uitstoot (per opgewekte kilowattuur) van windturbines. Zonne-energie, waterkracht, kernenergie en biomassa stoten allemaal meer broeikasgassen uit. Fossiele alternatieven scoren daar nog een pak slechter op.