Ja, op voorwaarde dat de persoon aan wie je een volmacht verleent ook coöperant is van Eoly Coöperatie. Daarnaast mag de volmachthouder maar één andere coöperant vertegenwoordigen. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden.