De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 250. Daarnaast zal jaarlijks een uitgiftepremie berekend worden. Dit gebeurt op basis van het eigen vermogen van Eoly Coöperatie. De precieze waarde van de uitgiftepremie wordt per kapitaalophaling bekendgemaakt.

Wanneer je aandelen van de coöperatie koopt, betaal je dus de nominale waarde van je aandelen plus de uitgiftepremie. De instapkost staat zo in verhouding met de waarde van de coöperatie. Stel dat je later uit de coöperatie wil stappen, dan doe je dat aan de waarde van je aandelen op dat ogenblik.