Naar de gezondheidseffecten van geluid is veel onderzoek gedaan. Geen van deze studies toont aan dat het geluid vermoeidheid of een hoge bloeddruk veroorzaakt. Sommige mensen ervaren windturbines wel als hinderlijk. Maar de manier waarop een project tot stand is gekomen, heeft waarschijnlijk een invloed op de geluidsbeleving van de omwonenden. Meer weten?