Tot eind 2017 waren dividenden van coöperatieve aandelen vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €190 per jaar en per belastingplichtige.

Als coöperant ben je in het inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing op een eerst schijf aan dividend tot €640 (som van dividend op aandelen van Belgische en buitenlandse bedrijven). Deze vrijstelling wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat Eoly Coöperatie aangifte doet en het bedrag – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uitkeert. De afgehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via aangifte in de personenbelasting op voorwaarde dat het maximumbedrag van €640 niet werd overschreden.

Vanaf het inkomstenjaar 2019 zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar €800.