Nee, voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Eoly Coöperatie doet, net als bij de particuliere coöperant, aangifte en keert het bedrag – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uit. De afgehouden roerende voorheffing wordt doorgestort naar de staat en kan achteraf niet meer gerecupereerd worden.