Eoly wil klimaatdoelstelling ondersteunen met groen energieproject in Zele

Halle, 27 november 2019 – Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group plant de bouw van een windturbine op de industriezone in Zele. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 2.500 gezinnen en zal zo bijdragen aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly organiseert op donderdag 28 november een informatiemoment waarop omwonenden en geïnteresseerden alle details over het project kunnen vernemen en op een constructieve manier correcte informatie en duidelijkheid kunnen krijgen over aspecten zoals geluid en slagschaduw. Eoly wil, naast de investering in de windturbine te Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio – omwonenden worden uitgenodigd om mee suggesties te doen tijdens de informatieavond.

Keuze van de locatie: midden in industriegebied

Het project is voorzien bij het bedrijf Renika, gelegen aan de Dommekensstraat te Zele. Deze locatie bevindt zich midden in industriegebied met weinig bewoning in de directe omgeving en op ruime afstand van woongebied.

De nieuwe turbine wordt gebundeld met de industriezone en enkele hoogspanningsmasten en sluit aan bij de drie bestaande windturbines. Daarnaast voldoet de gekozen inplanting ook aan de criteria uit de Vlaamse Omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’ en stemt deze overeen met de meest geschikte zones volgens het Windplan van de provincie Oost-Vlaanderen.

De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt.

project-zele

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd

De wet (Vlarem-regelgeving) heeft een bepaald toegestaan volume slagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly investeert extra in haar turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw op een voortdurende manier monitort en alle stilstanden logt. “Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat we de wetgeving ter harte nemen, en wordt slagschaduw tot een minimum beperkt”, geeft Stephan Windels, Business Unit Manager van Eoly aan.

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ’s nachts respecteren – dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving. In woongebied op minder dan 500 meter van industrie bedraagt het geluid ’s nachts maximaal 43 dB(A) en overdag maximaal 48 dB(A).

Tegemoetkomen aan reductie CO2-uitstoot via groene (wind)energie

De verwachte energieproductie van de turbine komt overeen met het jaarlijks verbruik van 2.500 gezinnen. De opgewekte groene stroom zal in eerste instantie ter plaatse door het bedrijf Renika rechtstreeks verbruikt worden. De rest van de stroom zal op het net geïnjecteerd worden.

Eoly is een groene energieproducent en –leverancier, die ook sterk inzet op innovatie en het onderzoek naar alternatieven en nieuwe technieken zoals het gebruik van waterstof. Eoly stelt dan ook zijn expertise en ervaring voor dit energieproject ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. De groene energieproducent en –leverancier baat in België op dit moment 14 windturbines op land uit, naast heel wat zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Op die manier wil Eoly een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

Mee denken over duurzame projecten in de buurt: samen bereiken we meer

Eoly neemt zelf het initiatief om de burgers te informeren over het project en organiseert op 28 november een infomarkt in de parochiezaal in de Van Der Moerenstraat te Zele. Het project wordt er voorgesteld aan de hand van kaarten en fotosimulaties.

Geïnteresseerde en/of bezorgde omwonenden kunnen op deze infomarkt met al hun vragen terecht bij de experten, die op constructieve manier de dialoog willen aangaan. Stephan Windels vult aan: “We vinden het heel belangrijk om de mensen correct en transparant te informeren en zijn steeds bereid om in dialoog te gaan. De experts van Eoly staan daarom klaar om de vragen van de buurtbewoners te beantwoorden. De infomarkt is doorlopend open van 17u tot 20u”.

Eoly wil, naast de investering in de windturbine te Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio (aanleg van wandel- en fietspaden, natuurontwikkeling, aanplanting van bomen en hagen, boomgaard, park, speeltuin…). Het uitwerken van een lespakket over duurzame energie voor de lokale basisscholen behoort ook tot de mogelijkheden.

Op de infomarkt zal er ook een ideeënbus staan waarin buurtbewoners hun creatief idee of voorstel kunnen meegeven, omdat wij geloven dat wij samen meer kunnen bereiken in de strijd tegen de klimaatverandering. “Eoly wil de mensen uit de omgeving op die manier sterker bij het project betrekken en een bijdrage aan de verfraaiing en het meer duurzaam maken van de omgeving leveren. Wij willen graag constructieve voorstellen in dialoog samen uitwerken. Wie suggesties heeft mag deze nu reeds overmaken aan info@eoly-energy.com”, aldus Stephan Windels van Eoly.

infomarkt Herne-2_794